Блок управління і сигналізації "КотБУС-1-01м"

БУС являється основною складовою частиною комплекту котельної автоматики і призначений для:

 • керування водогрійним котлом, який працює з пальником газовим блочним, що відповідає ГОСТ 21204-97;
 • забезпечення роботи пальника з регулюючим органом подачі паливної суміші (механічно з'єднаними регулюючими органами подачі газу і повітря), що керується електродвигуном з механізмом електричним однообертним або електроклапаном і електромагнітом;
 • регулювання температури води на виході котла;
 • регулювання температури води з можливістю використання температурного і часового графіків:
  • на подачі з котла шляхом керування РО води з автоматичним забезпеченням оптимального значення температури води на виході котла;
  • на подачі в загальному контурі шляхом керування РО води;
  • на подачі з котла або в загальному контурі зміною потужності пальника, без використання РО води;
 • забезпечення температури води на вході котла не нижчої від заданого значення, що досягається:
  • вмиканням насосу рециркуляційного контуру при температурі зворотної води нижчій від заданого значення;
  • підвищенням температури води на виході котла;
  • закриттям РО води і обмеженням протоку води в загальний контур при зниженні температури води на вході котла нижче від заданого значення;
 • забезпечення запуску і зупинки котла в ручному, автоматичному та дистанційному режимах;
 • забезпечення позиційного або ПІД-закону регулювання теплової потужності пальника.

БУС відповідає вимогам до автоматики згідно ГОСТ 21204-97 і забезпечує:

 • автоматичне керування та захист в процесі запуску, роботи і зупинки котла;
 • індикацію поточного стану БУС, датчиків, сигналів керування виконавчими пристроями;
 • захист пальника і котла з одночасним включенням сигналізації у випадку, якщо:
  • тиск палива високий;
  • тиск палива низький;
  • тиск повітря перед пальником низький;
  • тиск газів в топці високий (вибух газів);
  • тиск димових газів високий;
  • відсутнє полум'я запальника або пальника;
  • перевищене граничне значення температури води на виході котла;
  • тиск води високий;
  • тиск води низький;
  • недостатній протік води;
  • несправний БУС;
  • аварійно відключений вентилятор пальника;
  • нещільно прилягає пальник до котла (пальник не закрито);
  • загальнокотельні параметри не в нормі (загазованість, пожежа, затоплення і т.д.);
  • несправний РО палива;
 • блокування запуска пальника при:
  • несправностях БУС, виявлених в процесі тестування;
  • неналежному стані датчиків перед пуском;
  • негерметичності електромагнітних клапанів газопроводу пальника;
  • наявності "несправжнього" полум'я;
 • автоматичне визначення алгоритму роботи, ознаки якого задані перемичками на зовнішніх роз’ємах БУС;
 • перевірку і налагоджування виконавчих пристроїв та датчиків;
 • сигналізацію робочу та аварійну (звукову і світлову);
 • формування “сухими” контактами реле сигналів про стан котла РОБОТА і АВАРІЯ для передачі на диспетчерський пункт (загальний щит оперативного чергового персоналу);
 • діалоговий ввід - вивід інформації для керування роботою БУС та індикації стану БУС, пальника і котла (по окремому замовленню – можливість обміну інформацією в мережі по інтерфейсу RS485 згідно протоколу MODBUS).