Комел Р-1м2

Регулятор являється складовою частиною комплексу котельної автоматики i призначений для автоматичного управління тепловим режимом котельні, паливної або теплопункту, яка складається з котла (котлів), насосу і регулюючого клапану СО, швидкісного теплообмінника і двох насосів (первинного і вторинного контурів) ГВП, рециркуляційного насосу, що з'єднані вiдповiдно до схеми.

Регулятор забезпечує виконання слідуючих функцій:

 • пiдтримання заданого значення температури води в СО;
 • пiдтримання заданого значення температури повiтря в контрольному примiщеннi шляхом автоматичного визначення заданого значення температури води в СО по температурному графiку в залежностi вiд температури зовнішнього повiтря або по температурі повітря в контрольному приміщенні;
 • пріоритетне підтримання температури води на вході в котел;
 • автоматичну корекцiя заданого значення температури повiтря в контрольному приміщеннi по часовому графiку в залежностi вiд часу доби i дня тижня;
 • пiдтримання заданого значення температури води в системi ГВП;
 • автоматичне включення/виключення ГВП згiдно з часовим графiком;
 • пiдтримання заданої температури зворотної води на входi в котел в межах, обумовлених технiчними характеристиками котла (управління рециркуляцiйним насосом);
 • виконання автоматичного переходу в літній режим роботи з виключенням роботи СО при підвищенні температури зовнішнього повітря вище заданого поточного або граничного середньодобового значення;
 • виконання автоматичного переходу з літнього в робочий режим з включенням роботи СО і підтримання комфортної температури в приміщенні при зниженні температури зовнішнього повітря нижче заданого поточного або граничного середньодобового значення;
 • профiлактичне включення насосiв i приводу регулюючого органу;
 • введення в регулятор значень, що визначають параметри його роботи і їх збереження при вiдсутностi живлення;
 • контроль температур i їх iндикацiю на цифровому дисплеї: води в СО води в системi ГВП зворотної води зовнiшнього повiтря повiтря в контрольному примiщеннi;
 • індикацiю поточного часу i дня тижня, забезпечення роботи годинника вiд автономного живлення при вимкненому основному живленні;
 • корекцію ходу годинника;
 • індикацію стану регулятора, СО та ГВП, контуру рециркуляції.