Блок управління і сигналізації "КОМЕЛ БУС-75щ"

Котли в складі з блоками управління і сигналізації “КОМЕЛ БУС-75щ” (надалі БУС), повністю забезпечують керування температурним режимом котельні, а саме:

 • керування модуляційним, двохступінчатим позиційним, двохступінчатим прогресивним в модуляційному режимі роботи пальником (без установки модулятора типу RWF-40);
 • керування котлом (котлами) в ручному, каскадному та дистанційному режимах;
 • керування 3-хходовим клапаном, рециркуляційним та циркуляційним насосами, які можуть бути на котлі, загальними в каскаді котлів або автономними;
 • керування групою (каскадом) котлів, оснащених даними БУСами і об’єднаних в мережу по інтерфейсу RS485, що забезпечує автоматичне підтримання заданої температури в подавальному вихідному колекторі котлів (на подачі) шляхом зміни потужності регулюючого котла і включення необхідної кількості котлів;
 • регулювання температури води на виході котла;
 • регулювання температури води з на подачі використанням температурного і часового графіків;
 • забезпечення на вході котла температури води не нижчої від заданого значення;
 • забезпечення позиційного або ПІД-закону регулювання температури на виході котла і на подачі;
 • автоматичне керування та захист в процесі запуску, роботи і зупинки котла;
 • індикацію поточного стану БУС, датчиків, сигналів керування виконавчими пристроями;
 • захист пальника і котла з одночасним включенням сигналізації у випадку, якщо:
  • з системи керування пальником отримано сигнал Аварія;
  • з системи керування пальником не надходить сигнал Робота;
  • тиск газів в топці котла високий;
  • тиск димових газів високий;
  • перевищене граничне значення температури води на виході котла;
  • тиск води високий;
  • тиск води низький;
  • недостатній протік води;
  • несправний БУС;
 • блокування запуска пальника при:
  • несправностях БУС, виявлених в процесі тестування;
  • неналежному стані датчиків і пальника перед пуском;
 • діалоговий ввід - вивід інформації для керування роботою БУС та індикації стану БУС, пальника і котла;
 • інше.