Блок управління і сигналізації "КотБУС-1-13"

БУС призначений для керування роботою сушильного агрегату, що працює в складі з пальником газовим блочним, що відповідає ГОСТ 21204-83, ГОСТ 27824-88, з окремими регулюючими органами подачі газу та повітря, що створюють паливну суміш.

БУС відповідає ТУ У 33.3-19399186-003-2010 і забезпечує виконання слідуючих функцій:

 • регулювання температури на виході камери згорання або на виході сушильного агрегату (в залежності від місця установки датчика температури);
 • регулювання розрідження в камері згорання сушильного агрегату;
 • керування роботою пальника в ручному, автоматичному та наладочному режимах (забезпечення запуску, регулювання потужності в модуляційному режимі і зупинки пальника);
 • автоматичне керування, захист в процесі запуску, роботи і зупинки пальника;
 • індикацію поточного стану БУС, датчиків, сигналів керування виконавчими пристроями;
 • захист пальника і сушильного агрегату з одночасним включенням сигналізації у випадку, якщо:
  • тиск газу на вході пальника низький;
  • тиск газу після регулюючого органу подачі газу низький;
  • тиск газу високий;
  • тиск повітря перед пальником низький;
  • розрідження в топці недостатнє;
  • вибух газів в топці (високий тиск);
  • перевищене граничне значення температури теплоносія;
  • відсутнє полум'я запальника або пальника;
  • аварійно відключений вентилятор пальника;
  • аварійно відключений димотяг;
  • нещільно прилягає пальник до камери згорання (пальник не закрито);
  • загальні параметри не в нормі (загазованість, пожежа, затоплення і т.д.);
  • несправний РО газу, РО повітря або РО розрідження;
  • несправний БУС;
 • блокування запуска пальника при:
  • несправностях БУС, виявлених в процесі тестування;
  • неналежному стані датчиків перед пуском;
  • негерметичності електромагнітних клапанів газопроводу пальника;
  • наявності "несправжнього" полум'я;
  • перевірку і налагоджування виконавчих пристроїв та датчиків;
 • сигналізацію робочу та аварійну (звукову і світлову);
 • діалоговий ввід - вивід інформації для керування роботою БУС та індикації стану БУС, пальника і сушильного агрегату.

! ! ! Можливість контролю поточних значень витрат газу та повітря, що створюють паливну суміш, та їх роздільне регулювання забезпечує підтримання співвідношення витрат газу та повітря пальника згідно графіка, записаного в пам’ять БУСа. Це дозволяє підтримувати гарантований оптимальний склад паливної суміші у всьому діапазоні зміни потужності пальника незалежно від дії таких зовнішніх дестабілізуючих факторів, як коливання тиску газу перед пальником, протитиску в камері згорання сушильного агрегату, атмосферного тиску