Блок управління і сигналізації "КотБУС-1-12у"

БУС призначений для керування роботою парового котла, що працює в складі з пальником газовим блочним, з окремими регулюючими органами подачі газу та повітря, керування якими здійснюється на основі контролю поточних значень тисків (витрат) газу та повітря, що створюють паливну суміш, а також іншими пальниками з подібними функціональними схемами. БУС може використовуватись на однопальникових котлах з автоматичним, ручним і напівавтоматичним запуском, а при використанні пристрою послідовного розпалу і контролю полум’я пальників (виробник ПНВП “Комел”) і на багатопальникових котлах.

БУС відповідає ТУ У 33.3-19399186-003-2010 і забезпечує виконання наступних функцій:

 • можливість установки алгоритму роботи котла в залежності від конкретної технологічної схеми, встановлених датчиків і виконавчих пристоїв, а саме:
  • котел з автоматичним регулюванням розрідження в топці або без регулювання;
  • з автоматичним виконанням всіх операцій по запуску пальника (при наявності всіх необхідних автоматичних клапанів) або напівавтоматичним – з ручним відкриттям газової засувки перед пальником;
  • регулювання рівня води в котлі шляхом вмикання\вимикання живильного насосу або автономним регулятором рівня і автоматичним включенням в БУС режиму попереджувальної сигналізації;
  • з газовим запальником що працює постійно або гаситься через заданий час після виходу пальника на мінімальну потужність, або без газового запальника, якщо розпал пальника виконується безпосередньо електрозапальником;
  • з автоматичною перевіркою герметичності клапанів (при наявності необхідних клапанів) або без неї;
  • з газовою системою пальника, що має автоматичний клапан безпеки, або без нього;
  • з можливістю роботи з різноманітними датчиками тиску пари, газу, повітря, розрідженя і температури;
  • з можливістю використання вузлів контролю полум’я і рівня води БУСа або будь-яких іншіх автономних приладів контролю полум’я і рівня води;
 • автоматичне регулювання тиску пари на виході котла шляхом зміни потужності пальника при роботі з:
  • аналоговим датчиком тиску з стандартними діапазоном вимірювання, що знаходиться в межах 4-63 бар, і струмовим виходом 4-20 мА або 0–5 мА;
  • 3-х або 2-х позиційним датчиком тиску з дискретним виходом;
  • датчиком температури, який використовується для контролю тиску насиченої пари як функції її температури (тільки для котлів малої потужності без пароперегрівача);
 • автоматичне регулювання тиску (витрати) повітря в залежності від тиску (витрати) газу згідно введеного графіка співвідношення газ-повітря;
 • автоматичне регулювання розрідження в топці котла:
  • зміною положення РО розрідження з використанням сигналу з аналогового датчика розрідження або резистивного датчика положення засувки димотяга;
  • керуванням частотним перетворювачем з використанням сигналу з аналогового датчика розрідження або пропорційного частоті вихідного аналогового сигналу частотного перетворювача;
 • автоматичне регулювання рівня води в барабані котла шляхом вмикання\вимикання живильного насосу;
 • автоматичний запуск і зупинку прогрітого котла в залежності від тиску пари і наявності дозволяючого сигналу від технологічного обладнання, на яке подається пара або інших пристроїв;
 • терміновий перехід на мінімальну потужність в залежності від тиску пари або дозволяючого сигналу;
 • автоматичне керування і захист пальника та котла в процесі запуску, роботи і зупинки;
 • індикацію поточного стану БУС, датчиків, сигналів керування виконавчими пристроями;
 • захист пальника і котла з одночасним включенням сигналізації.
 • блокування запуска пальника при:
  • несправностях БУС, виявлених в процесі тестування;
  • неналежному стані датчиків перед пуском;
  • негерметичності електромагнітних клапанів газопроводу пальника;
  • наявності "несправжнього" полум'я;
  • надмірному зміщенні нулів датчиків тиску газу та повітря перед пуском;
  • неповному закритті РО газу, повітря, розрідження перед пуском;
 • перевірку і налагоджування виконавчих пристроїв та датчиків;
 • сигналізацію робочу, попереджувальну та аварійну (звуковуву і світлову);
 • діалоговий ввід - вивід інформації для керування роботою БУС та індикації стану БУС, пальника і котла;
 • передачу і прийом інформації по інтерфейсу RS 485 згідно протоколу MODBUS (по окремому замовленню).