Пристрій контролю полум’я "Комел ПКП ФП-2"

Пристрій контролю полум’я ”Комел ПКП ФП-2” призначений для контролю наявності полум’я при згоранні газоподібного палива і забезпечує:

  • контроль за допомогою фоторезисторів ФР1-3 47кОм наявності полум’я по двох незалежних каналах;
  • світлову індикацію наявності полум’я (світлодіодні індикатори “ПОЛУМ’Я”);
  • подачу вихідних сигналів “сухими” контактами реле про наявність полум’я по “КАНАЛУ 1” і (або) “КАНАЛУ 2”;
  • індикацію наявності напруги живлення (світлодіодний індикатор ”~220 В”).
  • спрацювання вихідних каналів при відсутності полум’я на протязі 1 секунди.