Блок управління і сигналізації "КОМЕЛ КН"

БУС призначений для автоматичного керування каскадом з 4-х одинарних насосів з метою підтримання тиску води в таких системах:

 • циркуляційних системах опалення, на виробництві і в технологічних процесах;
 • в системах водопостачання і підвищення тиску води в житлових висотних будинках, адміністративних і промислових будівлях.

Завдяки комбінуванню насосів з відповідними датчиками сигналів продуктивність насосів змінюється в залежності від змінної потреби систем опалення та водопостачання.

БУС забезпечує виконання наступних функцій:

 • Автоматичне підтримання заданого значення вихідного тиску води в контрольованому трубопроводі після насосів (надалі – вихідний тиск):
  • з використанням частотного перетворювача і аналогового датчика тиску (плавне регулювання тиску забезпечується частотним перетворювачем, необхідна кількість працюючих насосів – регулятором каскаду, див. додаток 1, мал. 1.1.);
  • з використанням аналогового датчика тиску і без частотного перетворювача (регулювання тиску забезпечується вмиканням\вимиканням необхідної кількості насосів регулятором каскаду БУСа, див. додаток 1, мал. 1.2.).
 • При виході з ладу частотного перетворювача в режимі РОБОТА виконується автоматичний перехід в режим роботи без частотного перетворювача.
 • Ручне керування системою з 4-х насосів (як з датчиком тиску, так і без).
 • При аварії одного з насосів автоматичне ввімкнення слідуючого, що є наявним і вимкненим (ввімкнеться при недостатньому вихідному тиску).
 • Рівномірне напрацювання всіх насосів.
 • Ведення журналу попереджувальних та аварійих ситуацій з зазначенням дати, часу і назви несправності.
 • Індикацію робочих і аварійних режимів, а також заданого і поточного значень вихідного тиску.
 • Електричний захист насосів (їх вимкнення) від роботи в режимі "сухого ходу", холостого ходу, при перегріві та перенавантаженні по струму.
 • Задання робочих границь тиску (при роботі з датчиком тиску).
 • Автоматичне вмикання насосів при відновленні мережевого живлення, якщо воно зникло під час роботи БУСа (функція запам’ятовування попереднього стану).